Meziobratlová osteochondróza a armáda

Mladí lidé si před začátkem odběru kladou otázku: existuje výjimka z armády v přítomnosti meziobratlové osteochondrózy? U některých mladých lidí je diagnóza záchranným lanem z vojenské služby, jiní se snaží skrýt svou přítomnost před návrhovou deskou, aby získali vyšší kategorii fitness a dostali se do elitních jednotek..

V každé z možností vyžaduje nemoc vážný přístup k sobě - ​​bez průchodu vhodnou terapií může patologie postupovat k vážným důsledkům, ve kterých armáda představuje nejméně problémů.

Jsou vtaženi do armády v přítomnosti meziobratlové osteochondrózy??

Existuje zvláštní vyhláška (vydání) vlády Ruské federace, přijatá dne 4. července 2013 pod číslem 565 „O schválení nařízení o vojenských odborných posudcích.“ V ustanoveních vojenské lékařské prohlídky jsou mladí lidé osvobozeni od vojenské služby podle článku 66, body „A“, „B“ a „C“, s určitými ukazateli:

 • osteochondróza krční páteře v přítomnosti nestability, osteochondróza hrudní a bederní páteře, doprovázená závažnými neurologickými poruchami (hluboká para- a tetraparéza se zhoršenou funkcí svěrače, s amyotrofickou laterální sklerózou), stejně jako poliomyelitida, kaudální, vaskulární, kompresní syndrom a statodynamické poruchy po dlouhodobé léčbě (alespoň 3 měsíce za rok) ve stacionárních podmínkách bez přetrvávajícího klinického účinku;
 • intervertebrální osteochondróza s vícenásobným masivním růstem coracoidů v oblasti meziobratlových kloubů se syndromem přetrvávající bolesti;
 • meziobratlová osteochondróza s poškozením až 3 meziobratlových plotének se syndromem bolesti s výraznou fyzickou námahou a jasnými anatomickými známkami deformit;
 • O odložení nebo úplném osvobození od vojenské služby přicházejí mladí lidé, kteří mají určitou fázi patologického procesu, řadu souvisejících komplikací a dysfunkcí. Přítomnost takové diagnózy, jako je meziobratlová osteochondróza bez dysfunkce, nebude důvodem pro osvobození od vojenské povinnosti.

Klasifikace osteochondrózy páteře, když se volá

Osteochondróza páteře je degenerativní dystrofické onemocnění páteře, v důsledku čehož je především narušena struktura, a tím i funkce meziobratlových plotének. Ve vývoji osteochondrózy je několik fází. Každá z nich je charakterizována určitými funkčními a anatomickými a morfologickými změnami v segmentu páteřního pohybu (VMS), přesněji v disku, přilehlých obratlovcích a meziobratlových kloubech a dalších prvcích VMS..

Odborníci rozlišují čtyři po sobě jdoucí stadia osteochondrózy páteře:

První je charakterizována interními meziobratlovými diskovými anomáliemi. Nejsou žádné výrazné příznaky onemocnění, pacienti si nestěžují na změny svého stavu. Ke stanovení přítomnosti onemocnění dochází pomocí MRI. Tento titul neuděluje povolení k odkladu nebo osvobození od vojenské služby.

Druhý - má komplikace chrupavky, s patologií, dochází ke snížení výšky disku, ochabnutí měkkých tkání, nestabilita páteře. Pacienti si stěžují na menší bolestivé pocity v krční páteři nebo zádech. Klinické příznaky se vytvářejí pravidelně, nemají silnou závažnost. Pacienti často připisují anomálii přetížení a únavě. Ve druhém stupni neexistují žádná omezení hovoru.

Za třetí, při diagnostice jsou zaznamenány výčnělky meziobratlové ploténky, herniované ploténky. Pacient má silný a přetrvávající bolestivý syndrom, dochází ke komplikacím neurologického typu. V této fázi je armáda vyloučena, branci je přidělena kategorie „B“.

Začtvrté, fáze je charakterizována vývojem sekundárních patologií a závažných komplikací. Výsledkem progresivní choroby je komplexní deformita páteře. Mladí lidé jsou osvobozeni od vojenské služby kategorie „D“.

Všechny případy nemoci jsou při vyvolání posuzovány individuálně - i v prvních dvou fázích mohou existovat výjimky.

Jak získat výjimku z odvodu s osteochondrózou?

Aby bylo možné získat právní odklad nebo osvobození od povinnosti, musí mladý člověk mít všechny doklady potvrzující přítomnost choroby. V době lékařského vyšetření na vojenské registrační a přijímací kanceláři poskytněte tyto dokumenty:

 • anamnéza s opakovaně registrovaným faktem odvolání na syndrom těžké bolesti v páteři;
 • RTG snímky, výsledky MRI, funkční testy - kde by měly být zaznamenány změny ve struktuře páteře se závěry příslušných odborníků.

Nemělo by se očekávat, že by stížnosti na bolesti zad ospravedlňovaly výjimku z povinné vojenské služby. Vojenská lékařská komise pošle brance, aby podstoupil kompletní diagnostické vyšetření - lékaři věří faktům, nikoli slovům.

I s dostupnými záznamy v anamnéze musí být pacient podroben dalším diagnostickým opatřením, na základě výsledků kterých je učiněn závěr.

Shrnutí.

Meziobratlová osteochondróza a armáda jsou neslučitelným konceptem pouze na úrovni třetího a čtvrtého stupně poškození páteře. První dva stupně osteochondrózy nejsou zahrnuty do předpisů Seznamu nemocí, podle kterých je odveden od vojenské služby..

Někteří mladí lidé se pokoušejí skrývat fakt deformity páteře v budoucím dlouhodobém zaměstnání: některá pracovní místa nejsou přijímána, aniž by sloužila například agenturám činným v trestním řízení. Podvádění návrhové desky se v budoucnu stane náborovým problémem. Těžká fyzická aktivita může vést k rychlému progresi onemocnění a jeho přechodu do konečných stádií.

Syndrom bolesti s deformovanými obratly nemůže být potlačena vůlí, podvod bude rychle odhalen. V nejlepším případě bude nábor odepsán do rezervy. Kromě toho se budete muset vypořádat s důsledky zvýšeného zatížení armády po dlouhou dobu. Neměli byste si hrát s vlastním zdravím - lékařská komise by měla být informována o všech patologických stavech během úvodního lékařského vyšetření pro způsobilost k servisu.

Přicházejí do armády s osteochondrózou v roce 2020?

Podle zveřejněných statistik asi 79,1% obyvatel světa ví o problému s osteochondrózou. Je třeba poznamenat, že až donedávna touto chorobou trpěli pouze staří lidé. Nedávno však mladí lidé, zejména mladí muži vojenského věku, začali trpět osteochondrosou. V tomto ohledu je nejdůležitější a často kladenou otázkou otázka, zda jsou přijímáni do armády s osteochondrózou? Nejprve bych chtěl přijít na to, co představuje osteochondrózu. Jedná se o onemocnění páteře, které se vyznačuje degenerativními a dystrofickými změnami. Je pozoruhodné, že v 83,8% případů bolesti zad je primárně spojena s osteochondrosou..

Všichni ze školy víme, že tělesná výchova může zastavit nebo zpomalit postup nemoci. Proto se na první pohled může zdát, že s osteochondrosou bude vojenská služba nesmírně prospěšná. To je však zásadně špatné, protože existují určité fyzické aktivity, které mohou vyléčit chorobu, jako je osteochondróza, a zbytek může poškodit pouze ve většině případů. Po přečtení tohoto článku budou mladí lidé ve vojenském věku schopni zjistit, zda mohou sloužit v armádě s osteochondrózou.

Vojenská služba: kategorie způsobilosti

Chcete-li podrobněji porozumět tématu armády a osteochondrózy, musíte zjistit, jaké kategorie vhodnosti existují a co znamenají. Podle ruských právních předpisů tedy existuje pouze 5 kategorií vhodnosti.

 • Kategorie „A“, která je přiřazena 100% zdravému branci. Mladý muž s touto kategorií může být vyslán sloužit v různých jednotkách
 • „B“ do této kategorie patří branci, kteří mají menší zdravotní problémy, takže služba může být držena s určitými omezeními
 • "B" - branec je omezeně fit, může být povolán, aby sloužil v armádě, pouze během války
 • „G“ je kategorie, ve které je poskytnuto dočasné pozastavení, takže pokud byla během lékařského vyšetření zjištěna nemoc, je pro její léčbu stanovena určitá doba
 • "D" - vážné zdravotní problémy, odvedenec není vhodný pro službu

Také hodně záleží na stupni složitosti nemoci, jako je osteochondróza. V případě, že se nemoc nachází v nejranějších stádiích, bude armádě doručeno téměř 100% brance. Také s některými formami nemoci nebude možné se vyhnout službě v armádě, živým příkladem je Schmorlova kýla (viz Seznam nemocí).

Mládež ve věku ponoru bude propuštěna, pokud má:

 • Znatelná deformita páteře, která je také doprovázena silnou bolestí
 • V případě, že jsou osteochondrózou postiženy nejméně tři meziobratlové ploténky
 • S omezenou spondylózou

Vojenská služba a osteochondróza

Důležité! Osteochondrosa je nemoc, která může ovlivnit fungování všech orgánů lidského těla. Lékaři proto při komplexním vyšetření budou věnovat pozornost faktorům, jako jsou: snížení úrovně citlivosti v některých částech těla, jakož i selhání svalů nebo porušení šlachových reflexů.

Chtěl bych se zaměřit na skutečnost, že pokud mladý muž, který byl před odvedením do armády postižen osteochondrosou, je nutné předložit příslušné dokumenty potvrzující existenci této diagnózy na vojenském registračním a přijímacím úřadu. To může významně zkrátit dobu pro provedení lékařského vyšetření a ovlivnit odsouzení, zda může v armádě s osteochondrosou sloužit brance?

Jaké dokumenty musí být poskytnuty IHC?

 • Lékařský záznam, kde bude prokázáno, že pacient opakovaně požádal o pomoc odborníky
 • Výsledky vyšetření MRI, pokud nejsou k dispozici, můžete poskytnout pravidelný rentgen

Rady pro brance

Chtěl bych poznamenat, že v mladých letech je velmi obtížné uvědomit si plnou závažnost takové choroby, jako je osteochondrosa. To platí zejména pro kategorii mladých mužů, kteří se věnují sportu. Poměrně často lidé skryjí skutečnost, že mají bolesti zad. Navíc dávají přednost tomu, aby nevěnovali pozornost bolestivým pocitům a otupovali je různými analgetiky. Hlavním úkolem rodičů je proto sdělit mladým lidem, že vojenská služba je někdy nad mocí i zcela zdravého člověka. Co říci v takových případech o brancích s tak vážným onemocněním, jako je osteochondrosa. První věc, kterou by měl mladý muž udělat při prvních projevech nemoci, je okamžitá konzultace s lékařem. Následně je nutné zaznamenat každý případ kontaktu s odborníkem. Doporučujeme také, abyste se ve specializované části našeho webu podívali na to, s jakými chorobami se do armády nepřijímají..

Osteochondrosa stupně složitosti nemoci

V případě takového onemocnění, jako je osteochondróza, hodně záleží na stupni jeho složitosti. Pokud mluvíme o prvním stupni, je to charakterizováno interními změnami meziobratlové ploténky. Tyto změny mohou být diagnostikovány pomocí MRI. V tomto případě je mladý muž považován za způsobilého sloužit v ozbrojených silách. Co se týče druhé fáze, změny meziobratlových plotének začínají být doprovázeny menšími pocity bolesti. Poměrně často pacienti přičítají bolest únavě. S osteochondrosou druhého stupně slouží mladí muži v armádě.

Třetí stupeň osteochondrózy je, když se objeví meziobratlové kýly, které jsou doprovázeny stálou silnou bolestí. Je-li diagnóza zdokumentována, může být mladý muž z vojenské služby pozastaven. Čtvrtý stupeň onemocnění je osteochondrotická deformita páteře, což může vést k řadě závažných komplikací. V tomto případě je tedy odvedenec zařazen do kategorie fitness „D“, je zcela osvobozen od armády. Nezapomeňte, že rozhodnutí o tom, zda je možné v armádě s osteochondrosou sloužit jako brance, přijímá vojenská komise.!

Berou do armády s osteochondrózou 1, 2, 3 stupně

Osteochondrosa je běžná patologie mezi občany vojenského věku. Mladí lidé si jsou jisti, že armáda a osteochondróza jsou nekompatibilní, a proto během období odběru mají rekruti s onemocněním páteře otázky týkající se odložení nebo zrušení služby, jakož i toho, zda jsou do armády přijati s diagnózou..

Jsou vzati do armády s osteochondrózou krční, hrudní a bederní oblasti

Osteochondrosa je degenerativní-dystrofické onemocnění, které negativně ovlivňuje vazy, svaly a kostní tkáň. Patologie vede ke zničení meziobratlových plotének a obratlů v páteři.

Existují 3 typy nemocí:

1. Krční páteř - vyskytuje se v přítomnosti zranění, chronických onemocnění a u lidí, kteří vedou sedavý životní styl. Pacient se obává bolesti hlavy, při pohybu se objevuje nepohodlí, zhoršuje se vidění. Pokud se neléčí, jsou obratle poškozeny a vytvoří se meziobratlová kýla, což vede ke stlačení děložních cév.

2. Hrudní oblast - objevuje se v důsledku nesprávného rozdělení fyzické aktivity, metabolických poruch, fyzické nečinnosti. Patologie způsobuje poruchy činnosti kardiovaskulárního systému a vnitřních orgánů. Při chůzi nebo běhu člověk pociťuje bolest mezi lopatkami v oblasti srdce a žeber.

3. Bederní - meziobratlové ploténky v lumbosakrální oblasti a chrupavkové tkáně obratlů jsou zničeny. Nemoc je doprovázena únavou, bolestivostí pohybů, necitlivostí končetin. Zhoršení se projevuje oslabením svalové aktivity a narušením oběhu mozkomíšního moku.

Kategorie způsobilosti pro vojenskou službu s osteochondrózou 1, 2, 3 stupně

Právní předpisy Ruské federace stanoví 5 kategorií, které určují způsobilost k vojenské službě:

• A - zdravý člověk, který nemá kontraindikace fyzické aktivity. Může být odveden do jakéhokoli vojska;
• B - odvedenec má lékařskou zprávu o nemocech, které nezasahují do výkonu občanské povinnosti. Vhodné pro služby s malými omezeními;
• B - občan dostává osvobození od branné z důvodu zdravotních problémů a je připsán do rezervy. Mladý muž nebude sloužit v době míru;
• Г - dočasné osvobození od armády. Kategorie je přiřazena na 6-12 měsíců a lze ji prodloužit;
• D - osoba nepodléhá branné povinnosti ani v době míru, ani za války.

Kategorie vhodnosti se stanoví v závislosti na závažnosti choroby:

1. První fáze. V obratlích se objevují slzy a praskliny, ale v této fázi nejsou žádné viditelné klinické projevy. Pacient nepociťuje nepříjemné pocity a není si o této nemoci vědom. Komise přidělí branci kategorie A nebo B.

2. Druhá fáze. Po lumbální nebo cervikální osteochondróze jsou postižená místa v nestabilní poloze, která vyvolává silnou bolest v zádech a krku. Příznaky jsou mírné a občasné. Kategorie B nebo C přiřazena.

3. Třetí fáze. Kostní tkáň postupně roste a způsobuje bolest a neurologické komplikace. Při fyzické námaze nebo pohybu dochází ke znecitlivění částí těla, k těžkosti, k rozvoji hypertenze. Vojenská lékařská komise přiděluje kategorii B nebo D.

Dokumentární důkaz o osteochondróze a působení brance

Aby byl branec osvobozen od vojenské služby, potřebuje doklady o přítomnosti patologie. Při lékařské prohlídce by měl být mladému člověku poskytnut:

• lékařský průkaz, který potvrzuje opakovanou výzvu zdravotnickému zařízení o kvalifikovanou pomoc při syndromu bolesti;
• rentgenové snímky nebo snímky MRI, které odrážejí změny v postižené páteři;
• výpis z anamnézy se zaznamenanými průběhy léčby a výsledky léčby. Doklad musí být ověřen podpisem a pečetí lékaře.

Kontroverzní otázky při rozhodování o vhodnosti brance a odložení z armády

Vojenská lékařská komise uznává brance s prvním nebo druhým stupněm nemoci jako způsobilé pro službu. V případě nesouhlasu s vydaným usnesením má občan vojenského věku právo trvat na přezkoumání.

Žádost o vyšetření se podává s rozhodnutím vojenské lékařské komise, pasem a doklady potvrzujícími přítomnost choroby. Na základě žádosti je uzavřena dohoda s brancem o provedení průzkumu. Výsledky nezávislého zkoušení nejsou důvodem ke zrušení rozhodnutí o způsobilosti k vojenské službě, ale na jejich základě lze proti závěru VKK napadnout. V případě odmítnutí přezkoušení má branec právo podat žalobu u soudu.

Při diagnostice osteochondrózy je zakázáno ukládat na tělo zvýšenou dynamickou nebo fyzickou aktivitu. U rekrutů se třetím stádiem nemoci je vojenská služba kontraindikována, protože zahrnuje přetížení páteře a výskyt komplikací spojených se zrychlenou degenerací vnitřních orgánů, jakož i přechod do těžší fáze s nástupem zánětlivých procesů..

Nejnovější články v této sekci:

Po obdržení předvolání na vojenský úřad pro registraci a zařazení do vojenské služby se musí odvedenec dostavit k povinné lékařské prohlídce. Hlavním účelem fyzického vyšetření je určit kategorii vhodnosti pro mladé.

Vynikající vyhlídky, které stát poskytuje armádě ve formě hypotéky splacené státem, v den jeho propuštění z ozbrojených sil, se staly zhroucenými sny.

Existují různé formy dermatitidy a možné komplikace. Zvažte typy dermatitidy a vymezení kategorií vhodnosti pro každou z chorob.

Manželky vojenského personálu mají řadu dodatečných sociálních výhod v důsledku specifického životního stylu spojeného s povoláním manželů. Důvodem je skutečnost, že služba v ozbrojených silách.

Achmetov, druhý stupeň nemoci není důvodem pro osvobození od služby, avšak pokud dojde k závažnému porušení a přidání patologií, vojenská lékařská komise dá odvaděči úlevu nebo jej propustí z vojenské služby. V takovém případě lze přiřadit kategorii trvanlivosti B nebo C.

Měsíc před přijetím předvolání podstoupil páteřní vyšetření. Diagnóza je osteochondrosa hrudní páteře druhého stupně. Pravidelně se vyskytuje tažná bolest, takže léčba začala. Na kterou kategorii se mohu spolehnout?

Kurochkin, podle zákona, může branec napadnout rozhodnutí IHC a požádat o druhou zkoušku.

Podstoupil jsem lékařskou prohlídku a chirurg poslal obrázky krční páteře. Fotografie ukázaly osteochondrózu druhého stupně bez komplikací, ale neurolog dal skupinu G. Mám právo napadnout rozhodnutí?

Sergei, syndrom bolesti nepatří k dysfunkcím, ale pokud máte další radiologické příznaky, můžete se zbavit hovoru kvůli nestabilitě lumbosakrální páteře. Mezi nimi:

• porušení tvaru páteře;
• snížení výšky meziobratlové ploténky;
• ukládání vápenných solí v přední části vláknitého prstence.
Kombinace uvedených příznaků osteochondrózy bederní páteře vede ke vzniku kategorie B.

Po několik let bolest v bederní oblasti znepokojuje. Nejprve jsem nevěnoval pozornost nepohodlí, ale časem se útoky stávaly častější. Šel jsem k doktorovi, který mě poslal na rentgen. Výsledky ukázaly posun obratlů. Mohu získat kategorii B.?

Berou do armády s osteochondrosou různých stupňů

Vysoké nároky na zdraví každého brance jsou plně odůvodněné. Armádní služba zahrnuje vážnou fyzickou aktivitu a všichni rekruti musí být připraveni na nadcházející zkoušky, takže potenciální bojovníci se často zajímají o to, zda jsou do armády přijímáni s osteochondrosou, což může narušovat výkon vojenských povinností na stejném základě jako ostatní rekruti..

Být ve vzpřímené poloze, která způsobuje znatelné nepohodlí, se může pro bojovníka stát vážnou překážkou.

Stojí za zmínku, že u takové nemoci je docela obtížné „přeskočit“, stížnosti na bolesti zad se nestávají vždy argumentem pro získání kategorie bez předpisu..

Proč je poslán do služby s osteochondrosou

Patologie spojené s páteří jsou dostatečně běžné nejen mezi staršími, ale také mezi mladými lidmi.

Mnoho mladých mužů vojenského věku, kteří studovali „Seznam nemocí“, doufá, že budou osvobozeni od povinné služby, kterou musí v souladu se zákonem dokončit ve věku od 18 do 27 let s odkazem na opakující se bolesti v oblasti beder nebo krku..

Je zbytečné doufat, že zdravotničtí pracovníci ve vojenské registrační a přijímací kanceláři po vyslechnutí ústních stížností přidělí kategorii „B“ (uvolnění v době míru) nebo „D“, což zaručuje automatický zápis do rezervy..

Obvykle jsou mladí lidé s osteochondrózou posíláni, aby splatili svůj dluh vlasti, s výjimkou některých případů.

Kategorie vhodnosti pro každý stupeň osteochondrózy

Výrok o neomezeném průchodu služby, nutnosti udělit odklad pro léčbu nebo úplné propuštění na zdraví závisí na rozhodnutí vojenské lékařské komise, která každému příslušnému vězni s diagnózou osteochondrózy přiděluje příslušnou kategorii:

 1. "B" pro léze na disku (trhliny, malé trhliny). V tomto případě půjde ten chlap do armády.
 2. Pevná tvorba osteofytů, růst, degenerace kostní tkáně, umožňuje získat kategorii „D“, v některých případech „D“.
 3. Zcela poškozená kostní tkáň, která vyvolala různé komplikace: sevření nervu, krevních cév a dalších poruch, zaručuje přijetí „D“ na vojenské kartě, navždy osvobozené od armády.

Nelze jednoznačně odpovědět na to, zda jsou rekrutováni do armády s osteochondrózou páteře.

Lékaři, kteří jsou v komisi, pečlivě prostudují předložené lékařské doklady každého brance a rozhodují, zda chlapa poslat do armády. Někteří mladí muži dokážou dosáhnout zpoždění, méně často úplného propuštění, ale většina z nich je úspěšně uznána za vhodnou.

Kategorie "B" pro osteochondrózu

Písmeno „B“, které přidělil vojenský úřad pro registraci a zařazení, znamená, že mladý muž se nemusí v době míru obávat předvolání. Tato kategorie zahrnuje přítomnost závažných onemocnění:

 • meziobratlová kýla nalezená v branci;
 • silná bolest mladého muže se zvýšenou fyzickou námahou;
 • významná deformita páteře, zaznamenaná během radiografie.

Zničení tkání v oblasti 3 nebo více obratlů, doprovázené ostrou bolestí během pohybu, zvýšeným zatížením, se stane kontraindikací pro vojenskou službu.

Nesmíme zapomenout, že získání kategorie bez předpisu pro pacienty vojenského věku, kteří čekají na předvolání do armády a kteří mají zájem o to, zda jsou najati s osteochondrosou, nebude fungovat bez písemného potvrzení:

 • výpisy z ambulantní karty;
 • certifikáty od neurologa, terapeuta;
 • radiografie, která jasně ukazuje deformaci.

Pokud ten chlap neprokáže přítomnost vážných problémů s páteří, bude poslán do jednotek stejným způsobem jako ostatní rekruti..

Jsou branci s krční, bederní osteochondrózou odebíráni do armády?

Léze páteře v krku, dolní části zad u mladých lidí jsou zaznamenány poměrně často, ale patologie není vždy považována za kontraindikaci pro armádu.

Základem pro získání kategorie "B" se může stát významná deformita, syndrom těžké bolesti, přemístění, destrukce nejméně 3 disků..

Při lékařském vyšetření se bere v úvahu stupeň, dynamika patologie, doprovodná onemocnění.

Chlapi s osteochondrózou často nemohou poskytnout dostatečný počet argumentů, které potvrzují nemožnost porce, jdou do armády.

Podle statistik jsou chlapci s touto nemocí kategorie „D“ extrémně vzácní. Více příležitostí stát se majitelem písmene „B“, ale za tímto účelem budete muset předem shromáždit potřebný balíček dokumentů, který potvrdí stanovenou diagnózu..

Ne každý potenciální náborový pracovník dokáže připravit certifikáty, rozvinout taktiku chování ve vojenské registrační a přijímací kanceláři, takže stojí za to kontaktovat prověřené odborníky.

"Military Medical College" - zaručená ochrana pro brance

Pokud jde o osteochondrózu, je téměř nemožné vyhnout se službě na vlastní pěst. Neměli byste se uchýlit k extrémním opatřením, riskovat svou svobodu a pověst, dostat se na seznamy „podvodníků“..

Za jedenáct let své existence pomohla naše organizace více než tisícům rekrutů získat vojenský průkaz bez porušení zákona.

Vojenští právníci s bohatými zkušenostmi, jakož i zdravotničtí pracovníci ve společnosti jsou připraveni poskytnout komplexní podporu, doprovázet mladého člověka ve všech fázích a zaručit pozitivní výsledek.

První bezplatná konzultace bude pěkným bonusem.

Zavolejte nám telefonicky nebo jednoduše vyplňte aplikaci na webu bez ztráty času!

 • Právní předpisy v oblasti vojenského práva se často mění, takže informace se někdy stávají zastaralejší, než máme čas na jejich aktualizaci na webových stránkách.
 • Všechny případy jsou velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Základní informace nezaručují řešení vašich specifických problémů.

Proto pro vás nepřetržitě pracují odborní konzultanti! Zeptejte se pomocí formuláře (níže) nebo prostřednictvím online chatu

Berou do armády s osteochondrózou

Mladí lidé ve vojenském věku mají dnes často časté onemocnění - osteochondrózu jedné nebo více částí páteře. Neustálá bolest v zádech omezuje pohyblivost a těžká fyzická námaha v armádě může zhoršit zdravotní stav, kdy jsou povoleny pouze určité typy cvičení..

Stupně osteochondrózy a kategorie vhodnosti

Nemoc zad může být ve všech případech důvodem k propuštění z vojenské služby. Vývoj osteochondrózy je charakterizován čtyřmi stupni, z nichž každý odpovídá určité kategorii vhodnosti.

Osteochondrosa stupně 1 nezpůsobuje bolest, je rozpoznána pouze pomocí MRI deformací meziobratlových plotének. Nemoc krční páteře v počátečním stádiu může být doprovázena bolestí, protože tato oblast je velmi citlivá. S touto diagnózou je branec vhodný pro vojenskou službu.

Do armády budou také vzati mladí lidé s osteochondrosou 2. stupně. Toto onemocnění je charakterizováno periodickou bolestí v zádech a krku, poškozením tkáně chrupavky, relativně větší kompresí disků.

Ve 3. stupni se rozvíjí meziobratlová kýla, disky vyčnívají za hranici obratlů a je přítomna neustálá bolest. S lékařským zdůvodněním diagnózy v rukou mladého muže není propuštěn do vojenské služby ani dočasně pozastaven.

Pokud mladý muž trpí onemocněním páteře 4. stupně, pak potřebuje lékařskou pomoc, protože se toto onemocnění zhoršuje osifikací kotouče a výskytem kostních výrůstků podél obrysu obratlů. Odvedenci s patologickým zakřivením hřbetu poslední fáze se do armády nedostávají.

Existuje 5 kategorií (A, B, C, D, D) vhodnosti pro vojenskou službu, které jsou přiřazeny podle úrovně zdraví:

 • A - zcela zdravé,
 • B - vhodné, ale ne pro všechny jednotky (některá omezení),
 • B - bude vyvolána pouze za války,
 • D - zpoždění kvůli dočasným zdravotním problémům,
 • D - úplné osvobození od armády.

Souhrnná tabulka jasně ukazuje shodu každého stupně osteochondrózy s určitou kategorií vhodnosti.

, některé nepříjemné pocity při absenci změny polohy těla,

, zpět se neobtěžuje

, akutní bolest zad,

, RTG ukazuje akumulaci solí

, opakující se významná bolest zad,

, syndrom bolesti vyzařující do paže nebo nohy,

, ztráta citlivosti prstů,

, svalová slabost,

, přetrvávající cévní křeče,

, narušení vnitřních orgánů a tělesných systémů

Vezmou do armády osteochondrózu páteře

Osteochondróza 1 a 2 stupně neosvobozuje brance z vojenských povinností. Pokud je nalezen OX stupeň 3, může být mladý muž uznán jako podmíněně zdravý (tj. Sloužit ve válečné době) nebo po roce znovu jmenovat provizi.

Berou do armády osteochondrózu 4. stupně? S takovým vývojem patologie zažívá mladý muž silnou bolest, má tři nebo více postižených obratlů nebo kýlu v jedné z částí páteře. Pokud osoba trpí osteochondrózou 4. stupně, pak, jak je uvedeno výše, je to vážný důvod k uznání nezpůsobilosti pro vojenskou službu.

Druhy osteochondrózy

Nemoc se může rozšířit do všech částí zad a vykazovat různé příznaky. Existuje OC krční, hrudní a bederní páteře. Cervikální osteochondrosa postihuje lidi s bolestivými syndromy na krku, týlní kosti a lopatkách.

Jde krční nebo jiná osteochondróza a armáda dohromady? Progresivní změny v krční oblasti budou důvodem pro oddálení služby. Pokud k nemoci došlo v důsledku zranění, pak je odveden čas na léčbu (1 rok). Se závažnými lézemi krčních obratlů je mladý muž považován za nevhodný pro vojenskou službu. Osteochondróza krční páteře v tomto případě vyžaduje neustálé sledování odborníky a kvalifikovanou léčbu.

Hrudní osteochondróza je méně častá než podobná onemocnění v jiných částech páteře. Je obtížné okamžitě určit příznaky OC hrudní oblasti, protože se podobají příznakům jiných patologií: angina pectoris, pankreatitida, neuralgické abnormality. Pokud lékařská vojenská komise rozpozná osteochondrózu hrudní páteře s kýlou nebo deformací tří nebo více obratlů, je v tomto případě osoba odebrána z vojenské služby.

Patologické procesy v dolní části zad narušují výživu chrupavkové tkáně a ničí ji, vytvářejí se kostní výrůstky, deformují se meziobratlové disky lumbosakrální oblasti. V pokročilých situacích se vyskytuje kýla nebo její předzvěst. Komplikovaný typ osteochondrózy dolní části zad je doprovázen nesnesitelnou bolestí zad a nesprávnou funkcí genitourinárního systému.

Zjistí-li komise počáteční fáze této patologie, považuje se za brance omezení. Zpoždění přijímají lidé se znatelným poškozením tkáně chrupavky, tvorbou výrůstků na discích a obratlích. Poslední 4 stupeň nemoci zcela osvobozuje od služby.

Co říká zákon?

V souladu s čl. 23 Federálního zákona Ruské federace „o vojenské službě a vojenské službě“ ze dne 6. března 1998 (ve znění ze dne 15. února 2016), občané s omezenou způsobilostí a osoby nezpůsobilé ze zdravotních důvodů dostávají osvobození od armády. Článek 24 téhož zákona stanoví dobu až jednoho roku pro pozastavení z armády. Na konci tohoto období nebo na začátku zotavení občané znovu projdou komisí.

Postup pro získání osvobození od vojenské služby

Musíte být pravidelně vyšetřováni ošetřujícími specialisty. Vojenská registrační a přijímací kancelář poskytuje výňatky se stížnostmi pacientů na syndromy bolesti, léčbu, výsledky, obrázky.

Pokud je přijato odložení (na 1 rok), může být prodlouženo, pokud se zdraví nezlepší. Jako důkaz je nutné pravidelně sledovat ošetřujícího specialistu.

Osteochondrosis a armáda lze kombinovat, ale aby nedošlo k poškození zdraví během vývoje nemoci, měli byste mít po ruce co nejvíce skutečných kvalifikovaných důkazů, což naznačuje nevhodnost pro vojenskou službu.

Berou do armády s osteochondrózou

Zveřejnil Andy in Men 07/08/2018 0 1 171 zhlédnutí

Choroby páteře, jako je osteochondróza, vyžadují pečlivou diagnózu, aby bylo možné pochopit, zda je mladý muž připraven sloužit v armádě. Na jedné straně vede sedavý životní styl a práce s počítačem k podobným problémům. Na druhou stranu, mohutná fyzická aktivita v armádě může nemoc zhoršit a vést ke smutným důsledkům. Užitečné budou konzultace lékařů.

Co dělat pro brance s osteochondrosou

Osteochondróza je onemocnění degenerativního typu, které je doprovázeno degenerativními změnami páteře.

Existují čtyři fáze nemoci:

 • První část. Hlavními příznaky jsou interní změny meziobratlové ploténky. To lze určit metodou MRI, sám si v této fázi nemusí všimnout své choroby.
 • Druhá fáze. Ke změnám v discích se přidává nevýznamná periodická bolest v krku a zádech. Patologie tkáně chrupavky vede k nestabilní poloze disků. Pacienti často berou všechny tyto příznaky ne kvůli nemoci, ale k běžné únavě..
 • Třetí fáze. Meziobratlové kýly, výčnělky se začínají tvořit a bolest se často objevuje, stává se silnou, nesnesitelnou. Objevují se neurální příznaky.
 • Fáze čtyři. Deformita páteře se přidává ke všem již existujícím příznakům, které vedou ke zakřivení páteře.

K detekci této choroby by lékařská komise měla poslat mladého muže na rentgen páteře ve svislých a vodorovných rovinách. Pokud lékař vyžaduje pouze jeden druh vyšetření, mělo by se provést i druhé, alespoň na jeho vlastní náklady. Koneckonců, úhel sklonu páteře lze určit pouze ve stoje.

Jakékoli stadium nemoci, počínaje prvním, může způsobit zpoždění. Pokud není ve třetí a čtvrté fázi obtížné jej získat, pak v první a druhé fázi záleží na tom, která část páteře je ovlivněna. Nejčastěji je zpoždění dáno v případě poškození krční páteře. Někdy, abychom to získali, stačí určit, že mladý muž zvýšil tlak žeber na vnitřní orgány.

V jakých situacích se berou do armády s osteochondrózou

V mnoha případech není osteochondrosa překážkou vojenské služby. Ovlivňuje asi 80% světové populace, včetně mladých lidí. Navíc je u většiny lidí v raných fázích vývoje. V této situaci nemůžete získat odplatu..

S výjimkou čtvrtého stádia nemoci nemusí všechny ostatní způsobovat provizi. Již od druhé etapy však může být branec uznán za omezeně vhodný, což zúží rozsah bojových zbraní dostupných pro službu.

Degenerativní změny v kostní tkáni a chrupavce v meziobratlovém prostoru mohou vést k různým komplikacím:

 • Citlivost jednotlivých končetin je narušena.
 • Vyskytují se poruchy motorického systému.
 • Zhoršení autonomního nervového systému.
 • Podporní funkce oslabuje.

S takovým množstvím příznaků je důležité správně určit kategorii vhodnosti brance. V opačném případě riskuje závažné komplikace v podobě meziobratlové kýly nebo změny komprese..

Když je osteochondrosa překážkou vojenské služby

S osteochondrosis, pouze čtvrtá fáze nemoci dává zaručené propuštění z armády. Musí být zdokumentována přítomnost zakřivení páteře. Vyžaduje se seriózní lékařská diagnóza, důležitá je anamnéza, která ukazuje, jak se patologie v průběhu let vyvinula.

Komise zpravidla vyžaduje od brance několik typů dokumentů:

 • Spindylogram (typ funkční radiografie).
 • MRI (magnetická rezonance).
 • CT (počítačová tomografie).
 • Závěry lékařských specialistů, včetně ortopeda.
 • Výňatky z anamnézy předchozích infekčních onemocnění páteře, operace.

Podle zákona je od armády osvobozeno několik kategorií branců trpících osteochondrózou. K tomu musí mít konkrétní seznam příznaků:

 • Leze hrudní oblasti, což vede ke vzniku kyfózy a klínové deformitě více než tří obratlů.
 • Komplikace ve formě deformující se spondylózy, když se vyskytnou známky změn páteře, se objeví bolest.
 • Existují významné neurologické komplikace ve formě ztráty citlivosti nebo snížené pohyblivosti.

Pokud bylo provedeno chirurgické odstranění meziobratlových plotének, došlo k ztuhlosti pohybů, častým bolestem, došlo ke značnému zakřivení sloupce, pak všechny tyto faktory mohou ovlivnit získání potvrzení, že mladý muž není vhodný pro vojenskou službu.

Užitečné informace pro rekruty

Je mnohem snazší získat odškodnění nebo být propuštěn, pokud existují důkazy, že mladý muž měl dříve osteochondrózu, že s touto nemocí byly spojeny komplikace.

Osteochondróza není nemoc, která se objevuje přes noc. Existují-li známky dětství, je důležité zaznamenat stádia vývoje nemoci. Kromě lékařských dokumentů, které musí být předloženy Komisi, mohou být užitečné i další informace:

 • osvědčení o častých návštěvách lékaře;
 • osvědčení o zavolání sanitky;
 • dokumenty o návštěvě specializovaných sanatorií a rehabilitačních center.

Návrh komisí může jmenovat neúplná vyšetření, která neodhalí míru zanedbání nemoci. V této situaci se doporučuje samostatně prostudovat seznam nezbytných diagnostických postupů a připravit závěry. V řadě situací bude užitečné poradit se s právníkem.

Osteochondróza a armáda: když nejsou přijati

Choroby páteře jsou skutečnou kletbou moderního člověka. Nejběžnější z nich je osteochondróza, patologie, která vede k degeneraci meziobratlových plotének. Podle statistik je toto onemocnění nejčastější příčinou bolesti zad a dolní části zad..

Toto onemocnění zpravidla postihuje lidi nad třicet, ale v poslední době je osteochondrosa rychle „mladší“. Sedavý životní styl, který je po dlouhou dobu v nepříjemné poloze, má nadváhu - to vše vede k tomu, že problémy s páteří začínají již v období dospívání.

Není proto překvapivé, že lidé ve vojenském věku se zajímají o to, zda jsou převezeni do armády s osteochondrózou? Je obtížné na ni odpovědět monosyllable - rozhodnutí lékařské komise ve vojenské registrační a přijímací kanceláři závisí na stupni choroby, počtu postižených disků a na celkovém stavu pacienta. Lze dodat, že není snadné získat výjimku ze služby v ozbrojených silách s takovou diagnózou, zpravidla se osteochondrosa a armáda považují za zcela kompatibilní koncepty.

obecná informace

Páteř je hlavní oporou našeho těla. Drží trup ve svislé poloze, podílí se na jeho zatáčkách a zatáčkách. Páteř se skládá z obratlů a meziobratlových plotének - chrupavkových útvarů, které poskytují flexibilitu. Každý disk sestává z želatinové jádrové pulposus a husté vláknité membrány.

Osteochondrosa je patologický proces, při kterém se vnější membrána disku ztenčí a roztrhne, což vede k vysunutí jeho obsahu. Vzniká takzvaná kýla. Stlačuje kořeny míchy nebo přímo míchy, což narušuje činnost vnitřních orgánů a svalového aparátu.

Patologický proces probíhá postupně a obvykle trvá déle než jeden rok. Nejprve vláknitá kapsle disku ztratí svoji pružnost a začne praskat. Poté skořepina vyčnívá (vysunutí) a praskne (vysunutí). V konečné fázi tekutý obsah zcela vytéká z disku, což vede k jeho deformaci a stlačení míchy. Existují čtyři fáze vývoje nemoci:

 • Za prvé. Je doprovázena interními anomáliemi meziobratlové ploténky. V této fázi nejsou žádné klinické projevy nemoci - pacienti si nestěžují na pohodu. Přítomnost patologického procesu je možné určit pouze pomocí MRI. Tato fáze osteochondrózy nedává branci právo na odložení nebo propuštění ze služby;
 • Druhý. Je pozorováno poškození chrupavkové tkáně a snížení výšky disku a objevuje se nestabilita páteře. Pacienti pociťují bolestivé pocity v postižené páteři - v této fázi mohou být mírní. Periodicky se objevují další projevy nemoci. Druhá fáze choroby rovněž není základem pro výjimku z výzvy;
 • Třetí. Je doprovázena vyčníváním disku a tvorbou meziobratlové kýly. Syndrom bolesti je silný a pravidelný, objevují se komplikace neurologické povahy. S takovou diagnózou může mladý člověk doufat, že mu bude přidělena kategorie „B“;
 • Čtvrtý. Tato fáze je doprovázena vývojem komplikací nemoci a sekundárními patologiemi. To může vést k deformitě páteře, artróze. Patologie v této fázi není slučitelná s vojenskou službou - mladí lidé dostávají kategorii „D“.

Vědci zatím nemohou určit příčiny vzniku osteochondrózy. Existuje jen řada teorií, které se to snaží vysvětlit. Je zřejmé, že predispozice k nemoci je stanovena geneticky. Existuje však řada faktorů, které zvyšují riziko rozvoje patologického procesu. Mezi ně patří:

 • nadváha;
 • metabolické poruchy;
 • nevyvážená strava;
 • infekční choroby;
 • nadměrná fyzická aktivita;
 • stresové situace;
 • změny související s věkem;
 • nošení nepohodlné obuvi;
 • poranění a zakřivení páteře (skolióza, kyfóza);
 • vliv faktorů prostředí.

Dolní část zad nejčastěji trpí osteochondrózou, mnohem méně patologie postihuje krční páteř a ještě méně se vyvíjí v hrudi. S polysegmentální nebo omezenou osteochondrózou je postiženo několik obratlů jedné páteře najednou. Při běžné formě nemoci je lokalizována na několika odděleních najednou a u izolované formy je postižena pouze jedna obratle..

Klinické projevy nemoci jsou rozmanité a závisí na lokalizaci nemoci. Pacienti si stěžují na snížení pohyblivosti páteře, silnou bolest zad, která se projevuje zvláště po zvedání těžkých břemen, je po dlouhou dobu v nepříjemné poloze, podchlazení. Cervikální osteochondrosa je doprovázena častými bolestmi hlavy („syndrom obratlovců“), otupělostí a bolestí horních končetin, srdečním syndromem. Patologie bederní a sakrální oblasti se projevují ve formě slabosti svalů dolních končetin, bolesti v pánevní oblasti, zhoršeného reflexu kolene a dysfunkce vnitřních orgánů. U osteochondrózy na hrudi se často pozoruje bolest v oblasti srdce, potíže s dýcháním, znecitlivění oblastí kůže.

Lze dodat, že onemocnění v raných stádiích je obvykle asymptomatické. Prvním „poplašným zvonkem“ je výskyt bolesti v určité části páteře. Zpočátku jsou konstantní - vznikají po fyzické námaze a rychle procházejí v klidu..

Tato nemoc je nebezpečná pro její komplikace. Komprese nervových kořenů vede k neuralgii, ztrátě senzace, dysfunkci vnitřních orgánů a komprese míchy je plná postižení. Sevření obratlů narušuje přísun krve do mozku, což může způsobit poškození zraku, sluchu a srdeční selhání. Osteochondróza významně zvyšuje riziko vzniku spinální artrózy.

Hlavními metodami pro diagnostiku osteochondrózy je radiografie - pro získání přesného obrazu jsou zapotřebí obrazy ve dvou projekcích. CT vám umožní získat trojrozměrný obraz páteře a určit i menší posunutí obratlů a oblastí ukládání solí. S pomocí MRI můžete studovat stav měkkých tkání: nervová vlákna, mícha, disky. Někdy je nutný ultrazvuk cév, který ukazuje stupeň poruch oběhu.

K léčbě nemoci se používají lékařské metody, manuální terapie, fyzioterapie a terapeutická cvičení. V některých případech pouze chirurgický zákrok může zlepšit stav pacienta..

Armáda a osteochondróza

Po dosažení věku osmnácti let je každý muž v naší zemi povinen platit. Existují výjimky z tohoto pravidla - například mladí lidé, kteří mají závažné zdravotní problémy, nejsou do armády přijímáni. Určuje, kdo je způsobilý a kdo není, zvláštní schůze lékařské komise na vojenské registrační a přijímací kanceláři během hovoru. Rozsudky se vydávají na základě Plánu nemocí - dokumentu, který obsahuje seznam patologií neslučitelných s vojenskou službou.

Po absolvování provize obdrží každý branec kategorii způsobilosti, která odráží jeho celkové zdraví. O tom, zda mladý muž přijde na pochopení základů vojenské vědy, nebo zda bude pověřena, rozhoduje ona, na základě kategorie vhodnosti pro osobu odpovědnou za vojenskou službu je vybrán budoucí typ vojsk. Podobné schéma platí pro smluvní zaměstnance. V současné době je přijímáno pět kategorií fitness:

 • "A". Znamená, že osoba odpovědná za vojenskou službu může sloužit bez omezení. Obvykle je přijímán absolutně zdravými muži a také branci, kteří nemají příliš závažná chronická onemocnění nebo zranění;
 • "B" Tato kategorie ukazuje, že osoba odpovědná za vojenskou službu může sloužit, ale zdravotní potíže mu neumožňují sloužit v některých jednotkách;
 • "V". Kategorie „bez branců“, ve které má mladý muž nárok na vojenský průkaz. Mají právo najmout jej pouze v případě všeobecné mobilizace;
 • "G". Znamená, že osobu odpovědnou za vojenskou službu dočasně nelze povolit do služby. Obvykle je tato kategorie uvedena pro menší zdravotní problémy, které lze rychle vyřešit. V takových případech je mladému muži poskytnuto odškodnění za vyšetření nebo ošetření;
 • "D" Přiřazení branci této kategorie znamená, že má velmi vážné zdravotní problémy, které jsou naprosto neslučitelné s vojenskou službou..

Po stanovení diagnózy osteochondrózy může osoba odpovědná za vojenskou službu obdržet jednu ze čtyř kategorií: „B“, „C“, „D“ a „D“. Tato nemoc spadá do působnosti článku 66 Běloruské republiky a za její vyšetření v komisi odpovídá chirurg. Rozhodnutí IHC bude primárně záviset na stupni dysfunkce páteře, ke které patologie vedla. Role s osteochondrosis v časných stádiích jsou obvykle posláni sloužit, přijímat omezení na typ vojsk (kategorie “B”). Ani trhliny a trhliny na disku se nepovažují za platný důvod pro propuštění. S uvedením do provozu můžete počítat pouze v pozdějších stádiích onemocnění, kdy jsou jeho projevy výrazné..

K získání kategorie "B" musí být osteochondrosa doprovázena následujícími porušeními:

 • výskyt bolesti po 5 až 6 hodinách ve vzpřímené poloze;
 • omezení amplitudy motoru v kterékoli části páteře na méně než 20%;
 • poruchy motorických a smyslových funkcí s neúplnou ztrátou citlivosti v oblasti neuromeru, sníženým reflexem šlachy, sníženou pevností jednotlivých svalů.

Kategorie „B“ bez náboru “lze získat s meziobratlovou kýlou, silnou bolestí při fyzické námaze a snadno diagnostikovanou deformitou páteře. Rozhodně se nevezmou do armádních branců, jejichž patologie narazila na tři nebo více meziobratlových plotének najednou nebo vedla k deformaci obratlů. Důkazem syndromu bolesti jsou opakovaná volání neurologa o nemoci, což se odráží v lékařských dokumentech odvedence.

Mělo by být jasně pochopeno, že lékaři, kteří jsou součástí lékařské rady, diagnostikují brance. Provedou vyšetření - zjistí, jak jsou mladí lidé vhodní pro vojenskou službu. A to se provádí na základě lékařských dokumentů, které jim byly poskytnuty. Proto byste měli před příchodem do vojenské registrační a přijímací kanceláře dobře připravit: znovu projděte rentgen, MRI, rentgenujte, navštivte neurologa, sbírejte staré certifikáty a výpisy. I po tomto se však pravděpodobně nebudete moci vyhnout dalšímu vyšetření..

Existují také opačné případy: mladí muži s těžkou osteochondrózou se to snaží skrýt, aby se dostali do služby. Obvykle to dělají kvůli další práci v donucovacích orgánech. To nestojí za to. Osteochondrosa je závažné onemocnění, které je špatně kompatibilní s těžkými břemeny, podchlazením a častým stresem.

Bederní a krční patologie

Při vyšetření osteochondrózy lokalizované v krční a bederní páteři nejsou žádné zvláštnosti. Je téměř nemožné získat alespoň zpoždění v raných stádiích nemoci a aby bylo možné získat vojenskou kartu, je nutné dokázat lékařům vážné funkční poruchy způsobené patologií..

Kategorie „B“ je přiřazena k odvedení se spondylózou, syndromem přetrvávající bolesti, poškozením tří nebo více obratlů nebo disků. Nebudou najati, pokud se osteochondróza zhorší spinální nestabilitou. V takových případech je obvykle uvedena kategorie „D“. Všechny výše uvedené projevy nemoci musí být zdokumentovány..

Podobná situace s patologií bederní páteře. Jediným rozdílem je skutečnost, že s takovou diagnózou je téměř nemožné získat kategorii „D“. To vyžaduje dysfunkci dolních končetin, dysfunkci svěračů a dalších vnitřních orgánů..

Roztržená záda a armáda

Velmi často se mladí lidé ve vojenském věku ptají: jsou rekrutováni do armády s roztrženým zadem? Jedná se o velmi časté zranění - můžete si záda roztrhnout v tělocvičně nebo jen zvedáním závaží. Ve skutečnosti zadní slza není diagnóza, proto je těžké odpovědět na tuto otázku..

Bolest zad - obvykle v bederní oblasti - je velmi častým příznakem, který může být projevem řady nemocí a traumatických zranění. V lékařské literatuře se nazývá „lumbago“. Tento termín označuje jakoukoli akutní bolest v dolní části zad, bez ohledu na její etiologii. Obvykle se objevuje po fyzické námaze nebo podchlazení a má ostrý pulzující charakter. Subjektivně je jeho zdroj hluboko ve svalech a vazech..

Díky těmto útokům je osoba prakticky bezmocná: mrzne bez pohybu, protože kterýkoli z jeho pokusů způsobuje ještě větší bolest. Trvání útoku se může lišit - od několika minut do několika dnů.

Příčiny lumbago se mohou lišit. Nejnebezpečnější a nejběžnější z nich je protažení svalů dolní části zad. Tento problém je vyřešen za jeden až dva týdny, takže se ani nemůžete spoléhat na zpoždění s konceptem..

Bolest v dolní části zad může způsobit, že bederní vazy se budou rozptylovat, praskat nebo roztrhat. Obvykle jsou taková zranění, kromě závažných "lumbago", také doprovázena otoky. Takové zranění však samozřejmě není důvodem k propuštění z armády. Nejvíc můžete doufat v prodlení v léčbě. Lze jej získat pouze po lékařském potvrzení přítomnosti zranění..

Nejběžnějšími příčinami lumbagu jsou osteochondróza, kýla nebo anomálie ve struktuře jednotlivých obratlů. V takových případech může pacient kromě bolesti pociťovat necitlivost končetin nebo oblastí kůže, zhoršenou pohyblivost páteře a další charakteristické příznaky. Pokud je příčinou bolesti osteochondróza nebo kýla, provede se vyšetření v souladu s článkem 66 RB. Jeho algoritmus je podrobně popsán výše. To, zda voják vstoupí do armády, závisí na závažnosti nemoci a na jejím účinku na funkci páteře.

Je velmi vzácné, že se bolesti zad objevují v důsledku revmatických onemocnění, nádorů nebo infekcí. Každý z těchto důvodů má svůj vlastní článek v Seznamu nemocí, podle kterého se rozhoduje, zda mladý člověk slouží nebo ne. Poté, co byla diagnostikována lumbagem, může odvedenec obdržet odplatu za vyšetření a určení příčiny bolesti. Můžete také přidat, že to často (asi 30% případů) nelze detekovat.


Pro Více Informací O Burzitida

NapájeníPopisHlavní příznakyPoužít kategorii
1Počátek poškození meziobratlových plotének (malé trhliny a trhliny)"B"
2Znatelné změny v poškozených oblastech páteře"B"
3Osifikace chrupavkové tkáně, tvorba výrůstků v kostní tkáni„G“ nebo „V“ (podle závěru lékařské komise)
4Rozšíření léze na celou kostní tkáň, což má za následek stlačení (tlak) na kořeny nervů a krevní cévy