Berou do armády s osteochondrózou 1, 2, 3 stupně

Osteochondrosa je běžná patologie mezi občany vojenského věku. Mladí lidé si jsou jisti, že armáda a osteochondróza jsou nekompatibilní, a proto během období odběru mají rekruti s onemocněním páteře otázky týkající se odložení nebo zrušení služby, jakož i toho, zda jsou do armády přijati s diagnózou..

Jsou vzati do armády s osteochondrózou krční, hrudní a bederní oblasti

Osteochondrosa je degenerativní-dystrofické onemocnění, které negativně ovlivňuje vazy, svaly a kostní tkáň. Patologie vede ke zničení meziobratlových plotének a obratlů v páteři.

Existují 3 typy nemocí:

1. Krční páteř - vyskytuje se v přítomnosti zranění, chronických onemocnění a u lidí, kteří vedou sedavý životní styl. Pacient se obává bolesti hlavy, při pohybu se objevuje nepohodlí, zhoršuje se vidění. Pokud se neléčí, jsou obratle poškozeny a vytvoří se meziobratlová kýla, což vede ke stlačení děložních cév.

2. Hrudní oblast - objevuje se v důsledku nesprávného rozdělení fyzické aktivity, metabolických poruch, fyzické nečinnosti. Patologie způsobuje poruchy činnosti kardiovaskulárního systému a vnitřních orgánů. Při chůzi nebo běhu člověk pociťuje bolest mezi lopatkami v oblasti srdce a žeber.

3. Bederní - meziobratlové ploténky v lumbosakrální oblasti a chrupavkové tkáně obratlů jsou zničeny. Nemoc je doprovázena únavou, bolestivostí pohybů, necitlivostí končetin. Zhoršení se projevuje oslabením svalové aktivity a narušením oběhu mozkomíšního moku.

Kategorie způsobilosti pro vojenskou službu s osteochondrózou 1, 2, 3 stupně

Právní předpisy Ruské federace stanoví 5 kategorií, které určují způsobilost k vojenské službě:

• A - zdravý člověk, který nemá kontraindikace fyzické aktivity. Může být odveden do jakéhokoli vojska;
• B - odvedenec má lékařskou zprávu o nemocech, které nezasahují do výkonu občanské povinnosti. Vhodné pro služby s malými omezeními;
• B - občan dostává osvobození od branné z důvodu zdravotních problémů a je připsán do rezervy. Mladý muž nebude sloužit v době míru;
• Г - dočasné osvobození od armády. Kategorie je přiřazena na 6-12 měsíců a lze ji prodloužit;
• D - osoba nepodléhá branné povinnosti ani v době míru, ani za války.

Kategorie vhodnosti se stanoví v závislosti na závažnosti choroby:

1. První fáze. V obratlích se objevují slzy a praskliny, ale v této fázi nejsou žádné viditelné klinické projevy. Pacient nepociťuje nepříjemné pocity a není si o této nemoci vědom. Komise přidělí branci kategorie A nebo B.

2. Druhá fáze. Po lumbální nebo cervikální osteochondróze jsou postižená místa v nestabilní poloze, která vyvolává silnou bolest v zádech a krku. Příznaky jsou mírné a občasné. Kategorie B nebo C přiřazena.

3. Třetí fáze. Kostní tkáň postupně roste a způsobuje bolest a neurologické komplikace. Při fyzické námaze nebo pohybu dochází ke znecitlivění částí těla, k těžkosti, k rozvoji hypertenze. Vojenská lékařská komise přiděluje kategorii B nebo D.

Dokumentární důkaz o osteochondróze a působení brance

Aby byl branec osvobozen od vojenské služby, potřebuje doklady o přítomnosti patologie. Při lékařské prohlídce by měl být mladému člověku poskytnut:

• lékařský průkaz, který potvrzuje opakovanou výzvu zdravotnickému zařízení o kvalifikovanou pomoc při syndromu bolesti;
• rentgenové snímky nebo snímky MRI, které odrážejí změny v postižené páteři;
• výpis z anamnézy se zaznamenanými průběhy léčby a výsledky léčby. Doklad musí být ověřen podpisem a pečetí lékaře.

Kontroverzní otázky při rozhodování o vhodnosti brance a odložení z armády

Vojenská lékařská komise uznává brance s prvním nebo druhým stupněm nemoci jako způsobilé pro službu. V případě nesouhlasu s vydaným usnesením má občan vojenského věku právo trvat na přezkoumání.

Žádost o vyšetření se podává s rozhodnutím vojenské lékařské komise, pasem a doklady potvrzujícími přítomnost choroby. Na základě žádosti je uzavřena dohoda s brancem o provedení průzkumu. Výsledky nezávislého zkoušení nejsou důvodem ke zrušení rozhodnutí o způsobilosti k vojenské službě, ale na jejich základě lze proti závěru VKK napadnout. V případě odmítnutí přezkoušení má branec právo podat žalobu u soudu.

Při diagnostice osteochondrózy je zakázáno ukládat na tělo zvýšenou dynamickou nebo fyzickou aktivitu. U rekrutů se třetím stádiem nemoci je vojenská služba kontraindikována, protože zahrnuje přetížení páteře a výskyt komplikací spojených se zrychlenou degenerací vnitřních orgánů, jakož i přechod do těžší fáze s nástupem zánětlivých procesů..

Nejnovější články v této sekci:

Po obdržení předvolání na vojenský úřad pro registraci a zařazení do vojenské služby se musí odvedenec dostavit k povinné lékařské prohlídce. Hlavním účelem fyzického vyšetření je určit kategorii vhodnosti pro mladé.

Vynikající vyhlídky, které stát poskytuje armádě ve formě hypotéky splacené státem, v den jeho propuštění z ozbrojených sil, se staly zhroucenými sny.

Existují různé formy dermatitidy a možné komplikace. Zvažte typy dermatitidy a vymezení kategorií vhodnosti pro každou z chorob.

Manželky vojenského personálu mají řadu dodatečných sociálních výhod v důsledku specifického životního stylu spojeného s povoláním manželů. Důvodem je skutečnost, že služba v ozbrojených silách.

Achmetov, druhý stupeň nemoci není důvodem pro osvobození od služby, avšak pokud dojde k závažnému porušení a přidání patologií, vojenská lékařská komise dá odvaděči úlevu nebo jej propustí z vojenské služby. V takovém případě lze přiřadit kategorii trvanlivosti B nebo C.

Měsíc před přijetím předvolání podstoupil páteřní vyšetření. Diagnóza je osteochondrosa hrudní páteře druhého stupně. Pravidelně se vyskytuje tažná bolest, takže léčba začala. Na kterou kategorii se mohu spolehnout?

Kurochkin, podle zákona, může branec napadnout rozhodnutí IHC a požádat o druhou zkoušku.

Podstoupil jsem lékařskou prohlídku a chirurg poslal obrázky krční páteře. Fotografie ukázaly osteochondrózu druhého stupně bez komplikací, ale neurolog dal skupinu G. Mám právo napadnout rozhodnutí?

Sergei, syndrom bolesti nepatří k dysfunkcím, ale pokud máte další radiologické příznaky, můžete se zbavit hovoru kvůli nestabilitě lumbosakrální páteře. Mezi nimi:

• porušení tvaru páteře;
• snížení výšky meziobratlové ploténky;
• ukládání vápenných solí v přední části vláknitého prstence.
Kombinace uvedených příznaků osteochondrózy bederní páteře vede ke vzniku kategorie B.

Po několik let bolest v bederní oblasti znepokojuje. Nejprve jsem nevěnoval pozornost nepohodlí, ale časem se útoky stávaly častější. Šel jsem k doktorovi, který mě poslal na rentgen. Výsledky ukázaly posun obratlů. Mohu získat kategorii B.?

Zjišťujeme, zda vstupují do armády, pokud dojde k osteochondróze

Podle zveřejněných statistik asi 79,1% obyvatel světa ví o problému s osteochondrózou. Je třeba poznamenat, že až donedávna touto chorobou trpěli pouze staří lidé. Nedávno však mladí lidé, zejména mladí muži vojenského věku, začali trpět osteochondrosou. V tomto ohledu je nejdůležitější a často kladenou otázkou otázka, zda jsou přijímáni do armády s osteochondrózou? Nejprve bych chtěl přijít na to, co představuje osteochondrózu. Jedná se o onemocnění páteře, které se vyznačuje degenerativními a dystrofickými změnami. Je pozoruhodné, že v 83,8% případů bolesti zad je primárně spojena s osteochondrosou..

Všichni ze školy víme, že tělesná výchova může zastavit nebo zpomalit postup nemoci. Proto se na první pohled může zdát, že s osteochondrosou bude vojenská služba nesmírně prospěšná. To je však zásadně špatné, protože existují určité fyzické aktivity, které mohou vyléčit chorobu, jako je osteochondróza, a zbytek může poškodit pouze ve většině případů. Po přečtení tohoto článku budou mladí lidé ve vojenském věku schopni zjistit, zda mohou sloužit v armádě s osteochondrózou.

Osteochondrosa: stručně o nemoci

Osteochondrosa je v moderním světě mimořádně běžnou chorobou. Je charakterizována degenerativními změnami v oblasti obratlů a je doprovázena bolestivými pocity, které vznikají buď při fyzické námaze, nebo přetrvávají trvale, v závislosti na stadiu onemocnění..

Celkem jsou čtyři fáze. Odpověď na otázku, co se osteochondróza nebere do armády, závisí na závažnosti nemoci a přítomnosti průvodních poruch. Vše je komplikováno skutečností, že toto onemocnění může mít odlišnou lokalizaci.

První část

Nejnápadnější. Patologické procesy již začaly, ale symptomaticky se buď neobjeví, nebo se téměř neobjeví. Vyznačuje se drobnými změnami v oblasti meziobratlových plotének. Neexistuje výrazný syndrom bolesti a přítomnost onemocnění lze detekovat pouze v klinickém prostředí. Tato fáze nemoci se zpravidla ani nezohledňuje při stanovování stanoviska lékařské komise.

Druhá fáze

Symptomatologie onemocnění se projevuje neexprimovanou a intenzivní bolestí v postižené oblasti páteře. Změny v chrupavkové tkáni jsou výraznější, deformace prvků páteře je výraznější. Jsou-li však příznaky vzácné a branec nemá vážné komplikace, není tato forma osteochondrózy také důvodem pro zařazení do kategorie bez předpisu..

Třetí fáze

Bolest je výrazná. Magnetická rezonance ukazuje významné posunutí několika obratlů, významnou deformaci páteře, přítomnost kýly. Ve třetím stádiu pacient trpí těžkým nepohodlem, jeho motorické schopnosti jsou vážně omezené, jsou pozorovány patologické dysfunkce citlivosti postižených částí těla a doprovodné komplikace.

Třetí etapa, za přítomnosti podpůrných dokumentů, se může stát základem pro osvobození od vojenské služby.

Čtvrtá fáze

Finále. Toto stádium nemoci je charakterizováno výraznou, silnou bolestí v postižených oblastech, výrazným zakřivením páteře, výrazným omezením jeho funkčnosti, tvorbou nebo exacerbací doprovodných patologických stavů, jako je spondylóza, spondyloartróza, osteofyty. Čtvrtá fáze nemoci bezpodmínečně osvobozuje od volání.

Zdokumentovaná osteochondróza čtvrtého stupně zaručuje získání kategorie „D“. Ale protože se nemoc vyvíjí poměrně pomalu, je čtvrtá fáze v mladém věku velmi vzácná..

Absolvování lékařské prohlídky

Než budete moci určit, zda je osoba vhodná pro tuto službu, provede se lékařská prohlídka. Chirurg konečně oznámí rozsudek v této záležitosti.


Existují pouze 4 stupně nemoci:

 1. V počáteční fázi se ve vnitřní části meziobratlové ploténky vyskytují patologické procesy. Samotný pacient nemusí cítit žádné fyzické abnormality. Mohou být diagnostikována až po tomografii. Nemoc se může projevit pouze s menší bolestí v krční páteři. Obvykle všichni muži ve věku ponoru s podobnou odchylkou podstupují vojenskou službu..
 2. V další fázi vedou patologické změny k ochabnutí tkání v důsledku přemístění meziobratlových plotének. V tomto stavu pacient již jasněji pociťuje bolest v zádech a krku. Tyto odchylky se však objevují jen periodicky během tvrdé fyzické práce. Z tohoto důvodu podléhají branci této nemoci vojenské službě..
 3. V dalším stádiu nemoci poruchy způsobují tvorbu kýly nebo výčnělků. Bolest zad a krku může být intenzivnější a přetrvávající. Navíc tato diagnóza vyvolává neurologické abnormality. Na muže s podobnou diagnózou se vztahuje výjimka z vojenské služby kategorie B. To je však možné pouze tehdy, pokud prokáže, že je skutečně nemocný.
 4. V posledním stádiu onemocnění způsobuje osteochondróza destruktivní patologické změny, když dojde k deformaci páteře. V tomto stavu se člověk nemůže plně pohybovat a vykonávat fyzickou práci. Proto je osvobozen od služby kategorie D.

Lokalizace nemoci

Ať už jde o armádu s cervikální osteochondrózou, s osteochondrosou hrudní a dolní části zad - takové otázky mohou vyvstat během vyšetření. Lokalizace v každém případě ukládá svá specifika průběhu onemocnění, ale konečný verdikt závisí pouze na závažnosti patologie..

Jakýkoli typ osteochondrózy se může stát základem pro stanovení kategorie bez předpisu, pokud významně snižuje kvalitu života a může rozhodně vést k vážným důsledkům v podmínkách vojenské služby..

Podle zákona

Vyhláška vlády Ruské federace ze dne 25. února 2003 č. 123 o schválení ustanovení vojenské lékařské prohlídky, článek 66, odstavec "c". Podle tohoto dokumentu, branci dostanou osvobození od armády kvůli osteochondrosis když:

 • hrudní osteochondróza se současným vývojem kyfózy a klínové deformity více než 3 obratlů, snížení výšky obratlů nejméně dvakrát oproti původní poloze;
 • osteochondróza s deformující spondylózou, se známkami deformity páteře s doprovodnou bolestí a dalšími změnami;
 • osteochondróza s neurologickými komplikacemi: například se ztrátou citlivosti, pohyblivosti atd..

Na Ukrajině je situace téměř stejná. Obecně platí, že pro získání odkladu nebo úplného osvobození od vojenské služby v souvislosti s osteochondrózou je nezbytné vzít v úvahu fázi samotné choroby a povahu komplikací. Samotná diagnóza není základem pro odložení služby..

Diagnostika

Diagnózu osteochondrózy v civilních zdravotnických zařízeních provádí neurolog na základě primárních stížností terapeutovi. Podrobně je studována historie onemocnění, načasování a podmínky výskytu bolestivých pocitů a doprovodné příznaky. V případě podezření na osteochondrózu je předepsáno rentgenové vyšetření, které slouží k identifikaci patologických změn páteře.

Při počátečním vyšetření neurologem jsou postižené části těla pociťovány, shromažďují se informace o stupni mobility určitého segmentu páteře. Diagnóza je přiřazena na základě MRI, vyšetření a stížností. Rentgen se provádí v několika projekcích a v dynamice, což vám umožňuje sledovat míru dynamické dysfunkce páteře pacienta.

Hlavním problémem při diagnostice osteochondrózy je to, že je velmi snadné ji zaměnit s jinými chronickými chorobami, s patologiemi vnitřních orgánů. Intercostal neuralgia, charakteristický pro patologie v hrudní oblasti, je často diagnostikován jako projev problémů s kardiovaskulárním systémem. To je usnadněno skutečností, že osteochondróza je často doprovázena nárůsty krevního tlaku..

Diagnóza onemocnění tedy může trvat hodně času. Pokud máte podezření na přítomnost patologie, doporučuje se pravidelně a systematicky vyšetřovat specializovaný odborník.

Meziobratlová osteochondróza

Onemocnění, které způsobuje poškození vláknité tkáně, se v medicíně nazývá intervertebrální osteochondróza. Tato patologie je velmi závažná a je často důvodem k získání kategorie „B“. Stejně jako u krční, bederní a hrudní osteochondrózy je i toto onemocnění diagnostikováno rentgenovým zářením..

Pro správnou diagnózu by obrázky měly ukazovat:

 • stupeň deformace kolony;
 • jak se zmenší prostor mezi obratlemi a disky;
 • přítomnost akumulace soli;
 • nesprávné umístění a přemístění obratlů;
 • zhoršení pohyblivosti postižené oblasti.

Pokud během vyšetření lékař odhalí, že pacient má více než 3 disky poškozeno a deformace je na fotografiích jasně viditelná, může být mladý muž považován za nevhodného.

Lékařské vyšetření na vojenské registrační a přijímací kanceláři

Tuto nemoc mohou diagnostikovat pouze kvalifikovaní odborníci. V procesu předávání lékařské provize bude odvedenec potřebovat dokumenty, které potvrdí diagnózu a skutečnost, že je neslučitelný se službou.

Tyto dokumenty zahrnují:

 • Záznamy v lékařském záznamu potvrzující skutečnost, že byly opakovaně žádány o lékařskou pomoc v souvislosti se syndromem bolesti;
 • Výsledky lékařských vyšetření civilními odborníky;
 • Výsledky zobrazování magnetickou rezonancí, na jejichž základě lze vyvodit závěr o stadiu onemocnění a jeho specifikách.

Pokud některý z těchto dokumentů chybí, je vysoce pravděpodobné, že stížnosti odvedené osoby nebudou brány v úvahu. To platí zejména o skutečnostech, že se odkazuje na neurologa, chirurga nebo revmatologa. Odpovídající lékařské záznamy potvrzují přítomnost bolesti, která má vážný dopad na kvalitu života a míru tolerance k těžké fyzické aktivitě.

Po předložení všech dokumentů je lékařská komise povinna poslat brance k dalšímu vyšetření, které potvrdí nebo odmítne diagnózu. Odpovídající rozhodnutí musí být zaznamenáno v aktu ošetřujícího lékaře.

Specialista, který se těmito případy zabývá, je lékař v lékařské komisi. Neurolog může být informován o diagnóze, pokud stížnosti na bolest v páteři byly dříve u příslušného specialisty v civilních zařízeních.

Dalším významným ukazatelem je skutečnost registrace u neurologa. To ukazuje, že nemoc je chronická, progreduje a má potenciál k exacerbacím..

Regulační dokumenty pro získání výjimky

Hlavní dokumenty předložené Komisi při zvažování otázky odložení nebo propuštění z armády jsou:

 • dokumenty potvrzující stížnosti brance na symptomy osteochondrózy;
 • závěr ošetřujícího lékaře o stanovení diagnózy (také výpisy z pacientovy karty, rentgenové snímky s popisem, výsledky výzkumu);
 • různé testy, výsledky MRI, CT a další analýzy.

Pokud komise potvrdí, že během vojenské služby je přítomna nemoc, která může vést ke komplikacím, je vydán příslušný dokument s informacemi o přiřazení kategorie vhodnosti a trvání zjištěného závěru..

Na otázku vhodnosti osoby s osteochondrózou pro armádu neexistuje přesná odpověď, protože toto rozhodnutí přijímá výhradně vojenská komise. Je-li mladému muži přidělen stupeň 1 nebo 2, pak je pravděpodobnost vhodnosti velmi vysoká, pokud nemoc není progresivní. V pozdějších fázích dostává odvedenec výjimku a cestovní pas s vyznačením omezení.

Podle legislativy jsou muži s následujícími projevy osteochondrózy a jejích komplikací osvobozeni od branného do armády:

 1. Pacient má komplikace ve formě pohybových abnormalit.
 2. Identifikace spondylózy.
 3. Explicitní projevy deformity páteře.
 4. Těžké zakřivení hrudní oblasti, které vyvolává skoliózu a zhoršuje dýchací funkce.

Osteochondróza a kategorie B

Samotná přítomnost nemoci není dostatečným důvodem k vynětí brance z vojenské služby. Osteochondrosa se v souladu s příslušnými regulačními dokumenty může stát základem pro stanovení kategorií „B“ („nevhodné v době míru“) nebo „D“ („nevhodné“) pouze za následujících okolností:

 • Patologické změny v chrupavkových tkáních jsou progresivní a chronické;
 • Tři nebo více meziobratlových plotének se deformuje, jejich vzájemná výška je dvojnásobkem normy, porušení je doprovázeno zakřivením páteře;
 • Deformita je snadno vidět na MRI skenech.

Onemocnění je doprovázeno syndromem těžké bolesti, ke kterému dochází buď při silné fyzické námaze (od druhé fáze), nebo je přítomna trvale (v pozdějších stádiích). Přítomnost bolesti a systematická povaha jejich projevu by měla být zaznamenána v anamnéze. Potvrzuje to frekvence vyhledávání lékařské péče o bolest v páteři..

Pokud je patologie meziobratlové povahy, měly by být zaznamenány také charakteristické kostní výrůstky..

Tvar páteře se znatelně mění, na rentgenových snímcích je jasně viditelný posun obratlů.

Ukládání solí se zaznamenává v odpovídajících oblastech páteře - s cervikální osteochondrosou.

Patologické změny páteře nejen způsobují nepohodlí, ale také významně omezují funkčnost postižených oblastí těla.

Důležitou roli hrají faktory, jako je snížení svalového tonu, přímo související s onemocněním, jakož i zhoršená citlivost v postižených oblastech..

Výše uvedené příznaky se týkají osteochondrózy ve 2 - 3 stádiích. V přítomnosti čtvrté etapy má branec důvody pro osvobození od vojenské služby, bez ohledu na to, jak se nemoc projevuje. Jediným požadavkem je, aby přítomnost nemoci a fáze jejího průběhu byly zaznamenány v lékařských dokumentech mladého muže..

Regulační požadavky stanovené pro osteochondrózu a jiné patologie páteře jsou obsaženy v článku 66 rozpisu chorob. Toto je jediný dokument, který má vojenský registrační a přijímací úřad právo vést při lékařské prohlídce, a pouze on může dát přesnou odpověď na otázku, zda jsou převezeny do armády s osteochondrózou..

V závislosti na závažnosti může být branci udělena také kategorie „G“, což znamená dočasné odnětí. Tato kategorie vás zavazuje k účasti na přezkoumání po určité době (od šesti měsíců do roku). Pokud předepsaná ústavní léčba nepřinesla významný pozitivní výsledek, může lékařská komise změnit kategorii na „B“ nebo „D“..

K revizi kategorie platnosti může dojít opačným směrem. Přítomnost závažných patologií páteře, i když nejsou formálně základem pro úplné osvobození od služby, stanoví omezení podmínek pro brance. V takových případech je nejčastěji přidělena kategorie „B“.

Kategorie vhodnosti

Zda je odvedenec s některými chorobami vhodný pro vojenskou službu, určuje pouze vojenská lékařská komise. Před konečným rozhodnutím je mladý muž poslán na různé konzultace a zkoušky. Určitě bude muset jít na schůzku s úzkými lékaři: neurochirurg, radiolog, neuropatolog.

V současné době je vhodnost pro armádu definována v následujících kategoriích:

 • "A" - zcela zdravé a plně vhodné pro armádu;
 • "B" - vhodné pouze částečně;
 • "B" - dobré pouze během války;
 • „G“ - odvedenec dočasně nepodléhá službě;
 • "D" - zcela nepodléhá odvodu.

Osteochondrosa a vojenská služba

Osteochondrosa je extrémně běžné onemocnění a její raná stádia, zejména pokud se neprojevují výraznými příznaky, se nepovažují za překážku branné služby. Mnoho jejích realit v dlouhodobém horizontu a v přítomnosti předpokladů však může vyvolat jak exacerbaci nemoci, tak i výskyt doprovodných komplikací..

Faktory, jako je systematická fyzická aktivita, hrají důležitou roli. Bojový výcvik nebo zvláštnosti služby v šatech (jako den nebo strážní služba) znamenají velké zatížení celé páteře.

To se zhoršuje nepřímými faktory, jako je vojenské vybavení, bez ohledu na individuální vlastnosti organismu. Za určitých podmínek existuje riziko podchlazení nebo jiných vlivů prostředí, které mohou vyvolat exacerbaci.

Naléhavá služba přímo znamená přítomnost velkého počtu potenciálně traumatických situací, kdy může být páteř vážně zraněna..

Z tohoto důvodu by tedy nemělo být brancem ignorováno, i když se na něj nevztahují kritéria regulačních dokumentů..

Realita a sliby

A co říkají rekruti o studované nemoci? Je možné nesloužit v přítomnosti osteochondrózy? Závažné formy onemocnění nejsou tak časté. Obvykle se vyskytují blíže k 30 letům. Proto je ve věku 18 let nepravděpodobné, že občan bude trpět silnou bolestí zad. Hovor tedy nikdo nezruší.

Mnoho branců poukazuje na to, že ve skutečnosti s osteochondrózou nebude možné „odvalit se“ z armády. Vojenské přijímací úřady tuto chorobu často nepovažují za vážnou nemoc. Stejně jako gastritida. Občané budou tedy vyzváni. Ale v případě vážných komplikací, jak již bylo uvedeno, bude splatná provize.

Léčebné metody

Spondyloartrózu lze léčit: obratlovcem, ortopedem, chiropraktikem. S přidáním neurologických příznaků je možná účast neurologa.

V tabulce je uveden komplex terapeutických opatření pro spondyloartrózu obecně.

Druh léčbyStručný popis
Obecné činnostiVyvážené výživné jídlo; normalizace režimu fyzické aktivity; dosažení optimálního výkonu; eliminace chronických chorob a patologií, které ovlivňují progresi onemocnění.
Cvičební terapieKomplexy speciálních posilovacích cvičení pro páteř a záda.
Fyzioterapeutická léčbaTepelné ošetření, vodní ošetření, masáže, manuální terapie, ultrazvuková a rázová vlna.
Fixace páteřeIndividuální výběr a nošení fixačního korzetu.
Drogová terapieNesteroidní analgetika a protizánětlivá léčiva, přípravky glukokortikoidních hormonů, chondroprotektory.
Léčivé blokádyZavádění léků do léze.
Chirurgická operaceOperace, během kterých chirurg fixuje páteř nebo odstraňuje výrůstky. Velmi zřídka vyžadováno.

Spondyloartróza patří do skupiny nemocí, které samy o sobě neohrožují život pacientů. Ale jeho prevalence a schopnost vést osobu k postižení nás nutí vážně si myslet, že klíčem k uzdravení je včasné ošetření..

Spondyloartróza dnes není vážným onemocněním za předpokladu, že je včas detekována a správně léčena. Ale i v současné fázi medicíny se v některých situacích vyskytují potíže, které vedou ke ztrátě pracovní kapacity pacientů. Každý případ je individuální, protože závisí na mnoha faktorech.

Všichni pacienti lze rozdělit do 5 skupin:

 1. Úplné uzdravení (vyskytuje se u 5% pacientů);
 2. Pomalá progrese s periodickými exacerbacemi, které nezpůsobují významné poruchy (40–45% pacientů);
 3. Postup nemoci, který narušuje kvalitu života (25–30% pacientů);
 4. Výrazné strukturální přestavby páteře, které nevedou k postižení (15–20% pacientů);
 5. Formy nemoci vedoucí k postižení (ne více než 10%).

Uvedené statistické údaje jsou přibližné a představují obecnou strukturu výsledků nemoci u všech pacientů, bez ohledu na to, jak byla léčba provedena plně a včas..

Lidové léky

Kromě léků se používají lidová léčiva. To znamená, že musíte pochopit a nezapomenout na to, že tradiční medicína není schopna eliminovat existující problém, pouze pomáhá zmírňovat příznaky, které obtěžují lidi se spondyloartrózou.

Nabízíme následující recepty:

 • Křenový obklad. Chcete-li to, budete muset brousit křen, který se následně duší ve vroucí vodě, ale ne vařené. Poté je křen položen na plátno nebo lněné tkaniny a aplikován na bolavé místo. Doporučuje se používat tento způsob úlevy od bolesti maximálně po dobu jednoho měsíce;
 • Infuze eukalyptu, která se používá k tření bolestivé skvrny. K jeho přípravě budete potřebovat 0,5 litru vodky a 100 g eukalyptu. Eukalyptus je naplněn vodkou a skladován na tmavém místě po dobu 1 týdne. Poté je připraven k použití. Před spaním se doporučuje přerušovat rušivé místo kruhovým pohybem;
 • Léčivá mast, pro kterou budete muset míchat ve stejných částech koriandr, kořeny pampelišky, březové pupeny, máta. Výsledné 3 polévkové lžíce sbírání musí být nality do 100 ml vroucí vody, vařeny po dobu 5 minut, pak nechány vařit po dobu 1 hodiny a přelit. Hotová infuze by měla být smíchána s ohřátým máslem (100 g) a rostlinným olejem (75 g). Potom je třeba výslednou mast ochladit a v budoucnu ji uložit do chladničky;
 • Protizánětlivá mast na bázi kaštanů. K jeho přípravě budete potřebovat 5 - 6 kaštanů a 1 sklenici zeleniny nebo másla. Kaštany by měly být rozemleté ​​na mouku a přidány do másla. Výsledná směs musí být pražena v lázni po dobu 1 hodiny a poté infuzována po dobu jednoho dne. Po připravenosti je mast vtírána do rušivých oblastí 1 - 2 krát denně.

Příznaky

Toto onemocnění je charakterizováno dlouhým obdobím asymptomatického stavu. V tuto chvíli lze onemocnění určit pouze provedením zvláštních studií. Symptomy charakterizující spondyloartrózu hrudní páteře se objevují, když nemoc postihuje nervové kořeny. Bolest v hrudní a zadní části začíná a motorické schopnosti pacienta klesají.

 • Hrudník v zádech bolí, bolest je oblázková nebo jednostranná, může být ovlivněno několik mezirezortních prostorů, bolest se během ohýbání zesiluje;
 • Příznakem náhlé akutní bolesti, která trvá několik minut, je lumbago;
 • Dýchání pacienta se zrychlí a mělké kvůli strachu z bolesti při dýchání;
 • Snížená pohyblivost hrudníku zpět;
 • Nepohodlí v žaludku - není spojeno s onemocněním zažívacího traktu;
 • Svalové křeče v oblasti zády;
 • Znecitlivění a brnění v zádech, kde jsou postiženy nervové kořeny;
 • S pokročilou spondyloartrózou může dojít ke zakřivení hrudníku až ke kyfóze nebo skolióze.

Přestože jsou tyto příznaky nemoci docela typické, mohou mluvit o jiných nemocech, celkem závažných - srdečním infarktu, žaludečních vředech, pankreatitidě, cholecystitidě atd. Symptomatologie proto nestačí k provedení přesné diagnózy. Vyžadují se další zkoušky.

Fyzická aktivita v armádě může být pro vaši páteř obrovskou zkouškou!

Osteochondrosa je jednou z nemocí, které nemají věková omezení, která se často vyskytují u mladých lidí, ale diagnózu nelze vždy považovat vojenským úřadem pro registraci a zařazení za dobrý důvod k propuštění brance z vojenské služby..

Pravidelnou bolest v krku a zádech zažívá téměř každý moderní mladý muž, pro tuto patologii je však docela obtížné získat kategorii „bez branců“..

Před komisí je nutné shromáždit všechny lékařské doklady potvrzující výskyt závažných komplikací. Ale i v tomto případě existuje možnost, že se připojíte k řadám rekrutů tím, že půjdete do služby. Stojí to za riziko, že váš problém s páteří ještě zhorší?

V tomto případě by bylo moudřejší obrátit se na organizaci, která již 11 let pomáhá brancům. Více než 5 000 chlapů díky nám obdrželo vojenský průkaz, čímž se vyhnulo drsným dnem armády. Vojenští právníci a kvalifikovaný zdravotnický personál, kteří jsou součástí personálu a kteří dokonale znají všechny nuance v této oblasti, pomohou shromáždit nezbytný balíček dokumentů, koordinovat vaše akce a dosáhnout požadovaného výsledku, zatímco zůstanou v „civilním životě“..

Zavolejte nám telefonicky nebo nechte požadavek na webu. Naši odborníci vás přihlásí na první bezplatnou konzultaci. Poskytneme komplexní pomoc a podporu, hájíme vaše zájmy.

Krční problémy a armáda

Pokud neléčíte osteochondrózu krční páteře, potom bude vězně trpět první fází spondylolistézy. Obratle jsou přemístěny kvůli skutečnosti, že procesy nebo obratle se zlomí, takže nervové kořeny s cévami jsou sevřeny. Když se zlomenina uzdraví, neexistují žádné příznaky patologie, je odveden uznán za vhodný pro vojenskou službu. Pro potvrzení komplikovaných stavů je pacientovi poskytnut výpis z ambulantní nebo lůžkové karty, který podrobně popisuje příznaky nemoci.

Pokud by se před 2 lety vyskytly problémy s blahobytem, ​​zašle provizorská komise k vyšetření lékaře na vojenském komisi. V nepřítomnosti patologických změn v krční páteři bude nábor sloužit. Pokud budou takové změny nalezeny, nebude dočasně svolán. Pokud má pacient pokročilé stádium spondylolistézy, nebude ani vyvolán.

S cervikální osteochondrosou může být mladý člověk nemocný a má závratě. Pokud závratě s bolestí v hlavě nejsou výrazné, pak se nebudou zdržovat. Podává se pouze při závažných patologických stavech, pokud pacient ztrácí vědomí, což je dokumentováno. Rovněž je vyšetřen fundus pacienta, u kterého je s pokročilou osteochondrózou pozorován křeč arteriálních cév, které zásobují sítnici. Vyhodnocuje se krevní výplň cévních tkání v pozadí.

Jak těhotenství a porod ovlivňují vývoj nemoci?

Během těhotenství vzniká velké množství estrogenu - tento hormon zabraňuje samovolnému potratu a přispívá k normálnímu průběhu těhotenství.

Estrogen hraje důležitou roli při nástupu a progresi artrózy, proto se během těhotenství často vyskytují exacerbace stávající spondyloartrózy.

Kromě toho žena přibírá na váze, což zvyšuje zatížení páteře. Po porodu se hladiny estrogenu snižují a dochází k remisi nemoci..

Recenze

Michail, 18 let: Mám podezření na přítomnost osteochondrózy, ale nikdy jsem nebyl v nemocnici. Ve třetím měsíci služby v armádě začaly v pravé noze časté bolesti, někdy to přestal cítit. Mlčel, protože nechtěl přitahovat pozornost. Po ukončení bohoslužby jsem se ujal svého zdraví, na tomografii se ukázalo, že mám bederní páteř v bederní páteři.

Oleg, 24 let: V počátečním stádiu byla osteochondróza krční páteře, spadl pod výzvu, sloužil. Několik měsíců po skončení služby začali trpět hroznými bolestmi hlavy, v dopravě jsem několikrát omdlel. Osteochondrosa postupovala. Předepsané masáže, masti zbavující bolesti.

Bude návštěva koupel ublížit?

Během exacerbace nemoci se nedoporučuje navštívit koupel.

Tepelná expozice podporuje ostrý průtok krve, což vede k hyperémii a otoku stlačených nervů. V důsledku toho se příznaky onemocnění vyvíjejí..

Návštěva vany, sauna je přijatelná ve fázi remise, kdy není výrazný bolestivý syndrom. V tomto případě bude teplo prospěšné. Nesmíme však zapomenout na důležité pravidlo: „všechno je v moderování dobré.“.

Důsledky armády na člověka trpícího osteochondrosou

Osteochondrosa může nastat v důsledku nepravidelné, nadměrné fyzické námahy. Páteř je osou našeho těla, bere veškerou váhu na sebe, a pokud je páteř také přetížená, vyvstávají problémy.

Služba v armádě je vždy spojena s intenzivní fyzickou prací, zatížení není vždy vypočteno správně, dochází k přetížení páteře.

Osoba, která již zahájila zrychlenou degeneraci páteře, ale která byla přijata do vojenské služby, po porodu téměř určitě dostane poškození páteře..

Osteochondrosa se téměř jistě přesune do další fáze. Možná meziobratlová kýla, svírání nervových kořenů, vývoj akutních zánětlivých procesů.

Přicházejí do armády s osteochondrózou v roce 2020?

Podle zveřejněných statistik asi 79,1% obyvatel světa ví o problému s osteochondrózou. Je třeba poznamenat, že až donedávna touto chorobou trpěli pouze staří lidé. Nedávno však mladí lidé, zejména mladí muži vojenského věku, začali trpět osteochondrosou. V tomto ohledu je nejdůležitější a často kladenou otázkou otázka, zda jsou přijímáni do armády s osteochondrózou? Nejprve bych chtěl přijít na to, co představuje osteochondrózu. Jedná se o onemocnění páteře, které se vyznačuje degenerativními a dystrofickými změnami. Je pozoruhodné, že v 83,8% případů bolesti zad je primárně spojena s osteochondrosou..

Všichni ze školy víme, že tělesná výchova může zastavit nebo zpomalit postup nemoci. Proto se na první pohled může zdát, že s osteochondrosou bude vojenská služba nesmírně prospěšná. To je však zásadně špatné, protože existují určité fyzické aktivity, které mohou vyléčit chorobu, jako je osteochondróza, a zbytek může poškodit pouze ve většině případů. Po přečtení tohoto článku budou mladí lidé ve vojenském věku schopni zjistit, zda mohou sloužit v armádě s osteochondrózou.

Vojenská služba: kategorie způsobilosti

Chcete-li podrobněji porozumět tématu armády a osteochondrózy, musíte zjistit, jaké kategorie vhodnosti existují a co znamenají. Podle ruských právních předpisů tedy existuje pouze 5 kategorií vhodnosti.

 • Kategorie „A“, která je přiřazena 100% zdravému branci. Mladý muž s touto kategorií může být vyslán sloužit v různých jednotkách
 • „B“ do této kategorie patří branci, kteří mají menší zdravotní problémy, takže služba může být držena s určitými omezeními
 • "B" - branec je omezeně fit, může být povolán, aby sloužil v armádě, pouze během války
 • „G“ je kategorie, ve které je poskytnuto dočasné pozastavení, takže pokud byla během lékařského vyšetření zjištěna nemoc, je pro její léčbu stanovena určitá doba
 • "D" - vážné zdravotní problémy, odvedenec není vhodný pro službu

Také hodně záleží na stupni složitosti nemoci, jako je osteochondróza. V případě, že se nemoc nachází v nejranějších stádiích, bude armádě doručeno téměř 100% brance. Také s některými formami nemoci nebude možné se vyhnout službě v armádě, živým příkladem je Schmorlova kýla (viz Seznam nemocí).

Mládež ve věku ponoru bude propuštěna, pokud má:

 • Znatelná deformita páteře, která je také doprovázena silnou bolestí
 • V případě, že jsou osteochondrózou postiženy nejméně tři meziobratlové ploténky
 • S omezenou spondylózou

Vojenská služba a osteochondróza

Důležité! Osteochondrosa je nemoc, která může ovlivnit fungování všech orgánů lidského těla. Lékaři proto při komplexním vyšetření budou věnovat pozornost faktorům, jako jsou: snížení úrovně citlivosti v některých částech těla, jakož i selhání svalů nebo porušení šlachových reflexů.

Chtěl bych se zaměřit na skutečnost, že pokud mladý muž, který byl před odvedením do armády postižen osteochondrosou, je nutné předložit příslušné dokumenty potvrzující existenci této diagnózy na vojenském registračním a přijímacím úřadu. To může významně zkrátit dobu pro provedení lékařského vyšetření a ovlivnit odsouzení, zda může v armádě s osteochondrosou sloužit brance?

Jaké dokumenty musí být poskytnuty IHC?

 • Lékařský záznam, kde bude prokázáno, že pacient opakovaně požádal o pomoc odborníky
 • Výsledky vyšetření MRI, pokud nejsou k dispozici, můžete poskytnout pravidelný rentgen

Rady pro brance

Chtěl bych poznamenat, že v mladých letech je velmi obtížné uvědomit si plnou závažnost takové choroby, jako je osteochondrosa. To platí zejména pro kategorii mladých mužů, kteří se věnují sportu. Poměrně často lidé skryjí skutečnost, že mají bolesti zad. Navíc dávají přednost tomu, aby nevěnovali pozornost bolestivým pocitům a otupovali je různými analgetiky. Hlavním úkolem rodičů je proto sdělit mladým lidem, že vojenská služba je někdy nad mocí i zcela zdravého člověka. Co říci v takových případech o brancích s tak vážným onemocněním, jako je osteochondrosa. První věc, kterou by měl mladý muž udělat při prvních projevech nemoci, je okamžitá konzultace s lékařem. Následně je nutné zaznamenat každý případ kontaktu s odborníkem. Doporučujeme také, abyste se ve specializované části našeho webu podívali na to, s jakými chorobami se do armády nepřijímají..

Osteochondrosa stupně složitosti nemoci

V případě takového onemocnění, jako je osteochondróza, hodně záleží na stupni jeho složitosti. Pokud mluvíme o prvním stupni, je to charakterizováno interními změnami meziobratlové ploténky. Tyto změny mohou být diagnostikovány pomocí MRI. V tomto případě je mladý muž považován za způsobilého sloužit v ozbrojených silách. Co se týče druhé fáze, změny meziobratlových plotének začínají být doprovázeny menšími pocity bolesti. Poměrně často pacienti přičítají bolest únavě. S osteochondrosou druhého stupně slouží mladí muži v armádě.

Třetí stupeň osteochondrózy je, když se objeví meziobratlové kýly, které jsou doprovázeny stálou silnou bolestí. Je-li diagnóza zdokumentována, může být mladý muž z vojenské služby pozastaven. Čtvrtý stupeň onemocnění je osteochondrotická deformita páteře, což může vést k řadě závažných komplikací. V tomto případě je tedy odvedenec zařazen do kategorie fitness „D“, je zcela osvobozen od armády. Nezapomeňte, že rozhodnutí o tom, zda je možné v armádě s osteochondrosou sloužit jako brance, přijímá vojenská komise.!

Vezmou do armády osteochondrózu, meziobratlovou kýlu

Mladí lidé a jejich rodiče se obávají, zda je diagnóza osteochondrózy příčinou odložení nebo úplného osvobození od branného do armády. Je s touto nemocí pro vojáka armády nevyhnutelná fyzická aktivita?.

Příznaky a rysy osteochondrózy

Osteochondróza je chronické onemocnění páteře, které nelze úplně vyléčit. Struktura kloubů páteře je narušena abrazí chrupavkové tkáně mezi nimi. Meziobratlové kotouče jsou tenčí. Silná bolest nastává v důsledku kontaktu s kloubními kostmi.
Porušení se může projevit v jakékoli části páteře. Osteochondrosis má tři typy - hrudník, krční, bederní. Páteř drží celé lidské tělo, takže zátěž je velká. Toto je nejzranitelnější část kostry. Celkem má člověk 34 obratlů. Jsou spojeny meziobratlovými disky, které jsou chrupavkou pohyblivou tkání. Pokud je narušena dodávka krve do meziobratlových plotének, ztratí vlhkost a stanou se neaktivní. Začíná těžká bolest zad. Těžká fyzická námaha může způsobit meziobratlovou kýlu. V tomto případě je střed pohyblivého disku posunut od středu a vede k prasknutí mezikruží fibrózy. To je velmi bolestivý okamžik. V budoucnosti kýla deformuje obratle, dochází k porušení krevních cév a nervových zakončení, objevuje se bolest. V průběhu času roste na nemocných obratlích tvorba kostí.

Důvody výskytu meziobratlové kýly a osteochondrózy

Předispozice, slabá kostra také hraje roli v progresi nemoci. Moderní teenageři rychle rostou na výšku. Svalová tkáň nemá čas na úplné vytvoření a podporu kostry. Kosti samotné jsou stále křehké. Takoví adolescentní akceleranti se musí zapojit do tělesné výchovy pod vedením trenéra, který pomůže posílit páteř a bude na ni postupně zdůrazňovat. Asi 80% lidí trpí různými stádii osteochondrózy.

Osteochondrosa a armáda

Otázka „zda jsou přijímáni do armády s osteochondrózou a kýlou páteře“ se stále častěji objevuje při zkoumání branců. Mladí lidé jsou stále více vystaveni této nemoci, která byla dříve považována za společníka starších osob. Toto jsou silné bolesti omezující pohyb.
Exacerbace nemoci může zastavit fyzickou aktivitu. Mělo by to však být cvičení fyzioterapie zaměřené na odstranění patologií páteře. Jiná břemena mohou bolet záda. Vojenská služba a těžké formy onemocnění páteře proto nejsou kombinovány.
Nejprve není nemoc nebezpečná, nezpůsobuje silnou bolest. Ale ve věku 18 let přecházejí někteří mladí muži do druhé fáze nemoci, doprovázené bolestí a kýlou páteře. Mnoho lidí se ptá, jak bude nemocný mladý muž sloužit a zda existuje možnost osvobodit ho od armádního zatížení. Jinak se osteochondróza rychle vyvine. V tomto případě jsou postiženy nejen kosti, ale také zbytek životně důležitých orgánů, což vede k dysfunkci orgánů.

Naši čtenáři doporučují

Pro prevenci a léčbu SPOLEČNÝCH CHOROB používá náš pravidelný čtenář stále populárnější metodu NEDURGICKÉ léčby, kterou doporučují přední němečtí a izraelští ortopedové. Po pečlivém přezkoumání jsme se rozhodli vám ji nabídnout..

Jaké jsou příznaky mladého muže uznaného za nevhodného pro vojenskou službu

 • Lézie (částečná destrukce) 3 meziobratlových plotének.
 • Těžká bolest se zvýšenou fyzickou námahou.
 • Vícečetné návštěvy nemocnice se silnou bolestí páteře. Veškeré ošetření musí být zaznamenáno v lékařském záznamu pacienta.
 • Viditelné známky změn tvaru páteře.
 • Deformity zaznamenané rentgenem.

VVK (vojenská lékařská komise)

Na základě komplexního vyšetření rozhodne vojenská lékařská komise o vhodnosti mladého muže pro službu. V případě osteochondrózy a meziobratlové kýly je pacient poslán na rentgen, traumatolog, neurosurgeon, neuropatolog. Existuje 5 kategorií způsobilosti pro služby. Jsou stanoveny na legislativní úrovni:

 • A - zcela vhodný;
 • B - částečně vhodné;
 • B - může sloužit pouze za války;
 • G - dočasné propuštění z provozu;
 • D - rozhodně není vhodný.

Co tyto kategorie znamenají

 1. Člověk je ve všech ohledech zdravý a je vhodný pro vojenskou službu. Zvýšená fyzická aktivita pro něj není kontraindikována..
 2. Člověk se dokáže vypořádat se stresem, ale má určitá omezení. Například vyšetření odhalí počáteční stupeň krátkozrakosti. Odvod je určen k nošení brýlí. Je považován za nevhodný pro určité typy vojenských profesí - například výsadkář.
 3. Zdravotní problémy neumožňují vykonávat vojenskou službu v době míru. Během válečného období je člověk povolán do služby podle svých fyzických schopností.
 4. Mladý člověk je považován za dočasně nezpůsobilého k výkonu služby. Po nějaké době ale zdravotní problémy zmizí a odvedenec se stane způsobilým pro službu. Tito lidé dostávají odplatu, aby odstranili problémy, léčili nemoci a stavy. Takovými podmínkami mohou být zlomeniny končetin nebo onemocnění libovolných orgánů..
 5. Osoba nemá fyzickou schopnost vykonávat vojenskou službu ani v době míru, ani za války. Závažné nemoci se tím stávají nepřekonatelnými překážkami.

V armádě existují speciality, které nevyžadují atletické zdraví. V této oblasti mohou být také užiteční lidé s malými zdravotními postiženími. Jsou to stavitelé, řidiči, signalizátoři, programátoři atd. Při určování kategorie vhodnosti se bere v úvahu vojensko-politická situace v zemi. Pokud existuje velká potřeba armády, mladí lidé s diagnostikovanou osteochondrózou mohou být převedeni do armády..

Důvodem propuštění z funkce není osteochondróza, ale choroby, které ji způsobily. S výrazným zakřivením páteře se skoliózou 2 stupně jsou mladí muži osvobozeni od služby.
Na rentgenovém snímku lze pozorovat deformitu páteře s kýlou páteře. Významné změny mohou způsobit závažné nervové patologie - paralýzu končetin.

Máte problém s bolestmi zad nebo kloubů?

 • Máte sedavý životní styl?
 • Nemůžete se chlubit královským postojem a pokusit se skrýt záda pod oblečením?
 • Zdá se vám, že to brzy samo odejde, ale bolesti se jen zesilují.
 • Bylo vyzkoušeno mnoho způsobů, ale nic nepomůže.
 • A nyní jste připraveni využít každé příležitosti, která vám poskytne dlouho očekávané dobré zdraví.!

Existuje účinný lék. Lékaři doporučují Čtěte více >>!

Přečtěte si také

Čestný doktor, doktor lékařských věd
Evropská univerzita,
Člen Ruské akademie přírodních věd,
Profesor EAEN. Autor 3 knih o léčbě páteře,
je držitelem dvou patentů na vynálezy.

Obor činnosti
Manuální terapie, osteopatie.
o autorovi.


Pro Více Informací O Burzitida